บริษัท ทรีท เคมิคอล ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Line เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อสอบถามปัญหา, สั่งซื้อสินค้า และบริการ โดยสามารถ Add line ได้ทาง

Line @treatchemical

 

Treat Chemical Line QR