ระบบ Ultrafiltration (UF)

ระบบ Ultrafilteration (UF)

การกรองด้วย media กรองนั้นมีมาตั้งแต่ยุต 1800 แล้ว เช่นกันกับระบบการกรองต่างๆใจปัจจุบัน การกรองทรายนั้นต้องการน้ำดิบที่มีคุณภาพคงที่ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ และสารกรอง ไม่สามารถดูดซับสารต่างๆภายในน้ำได้จึงทำให้เครื่องกรองไม่สามารถกรองสิ่งแปลงปลอมที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนได้

แต่การกรอง Ultrafilteration (UF) นั้นใช้เยื่อเมมเบรนในการแยกสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสามารถกรองได้ถึงขนาด 0.01 ไมครอน รวมทั้งสามารถกรอง แบคทีเรีย,ไวรัส,สารแขวนลอย ทำให้ในปัจจุบัน การกรอง Ultrafiltration (UF) จึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตาหกรรมต่างๆ และใช้ในขั้นตอนเตรียมน้ำให้แก่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้เมมเบรน และใช้สำหรับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Water) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการกรองด้วย Ultrafilteration (UF)

 • สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรอง โดยระบบกรอง Ultrafiltration (UF) สามารถกรอง ความขุ่น (Turbidity), ไวรัส และ แบคทีเรีย
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ Pre-treatment chemical (polumer, coagulant, pH adjustment) และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอน 
 • มีขนาดที่เล็กกว่า เครื่องกรองทั้งหลาย และน้ำหนักเบากว่า

และเมื่อใช้เป็น Pre-treatment ให้กับ RO นั้น UF ยังช่วยป้องกันไม่ให้ RO นั้นตันด้วย ซึ่งทำให้

 • ส่งผลดีแก่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งลดค่า ความขุ่น (Turbidity) และ Silt Density Index (SDI) ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้เมมเบรน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ โดยลดความถี่ในการบำรุงรักษาของระบบ Reverse Osmosis (RO) ด้วยการล้างด้วยเคมี 
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Reverse Osmosis (RO) เพราะ SDI และ สารแขวนลอยต่างลดลงทำให้สามารถออกแบบระบบ Reverse Osmosis (RO) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ่น

  พื้นฐานของการกรองด้วย Ultrafilteration (UF)

  การกรองด้วย Ultrafiltration (UF) เป็นการกรองโดยใช้ แรงดันน้ำ (pressure) เป็นตัวขับดันให้น้ำและ สารละลายที่มีขนาดเล็ก ผ่านไส้กรองทีมีลักษณะเป็น เนื้อเยื่อเลือผ่าน (Semi-permeable membrane) ไปได้ โดยในขณะเดียวกันนั้น ป้องกันไม่ให้  สิ่งปนปื้นที่มีขนาดใหญ่ และ แสรแขวนลอย ผ่านไปได้ โดยปกติแล้วความดันที่ใช้ในน้ำเข้าจะอยู่ที่ 10-70 psig 

  โดยปกติตัวไส้กรอง Ultrafiltration (UF) มีรูพรุนขนาดระหว่าง 0.01 – 0.05 ไมครอน ซึ่งทำให้มันสามารถ กำจัดแบคทีเรีย ไวรัส คอลลอย สลิท ดังนั้นน้ำที่ผ่าน UF นั้นเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยปกติอายุการใช้งานของ UF นั้นจะอยู่ที่ 3-7 ปี หรือนานกว่านั้น

  ลักษณะภายในของของไส้กรอง Ultrafilteration (UF)

  ภายในไส้กรอง Ultrafiltration (UF) เส้นเล็กๆคล้ายเชื้อกซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆ (hollow fiber membrane) ซึ่งไส้กรองชนิดนี้ มีการทำงาน 2 แบบนั้นคือ

  Inside Out
  น้ำดิบอยู่ในเส้นเชือก น้ำดีออกมานอกเส้นเชือก
  Outside In
  น้ำดิบอยู่นอกเส้นเชือก แบะน้ำดีจะซึมเข้าไปในเส้นเชือก

  ข้อดี

  • ทำความสะอาดในการล้างย้อนกลับได้ถั่วถึงกว่า
  • การล้างโดยการช้อากาศช่วยในการล้าง ได้ประสิทธิ์ภาพสูงกว่า

  ข้อเสีย

  • ไม่สามารถรับน้ำที่มีความขุ่นสูงได้
  • ราคาสูงกว่า Outside In

  ข้อดี

  • สามารถรับน้ำที่มีความขุ่นสูงได้ดี
  • ราคาถูก มีสินค้าหลายเกรดให้เลือกใช้

  ข้อเสีย

  • ทำความสำอาดได้ไม่ทั่วถึง

  ลูกค้าของเรา

  สินค้าทั้งหมดของเรา

  ทำความรู้จักกับเรา