ระบบฆ่าเชื้อด้วย OZONE

การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน คืออะไร?

โอโซนเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรซึ่งพร้อมที่จะให้อะตอมของออกซิเจนกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ำ มันเป็นตัวฆ่าเชื้อที่ได้ผลมาก ทำให้เป็นที่แพรหลายในยุโปร และมันได้ผลดีในการกำจัดโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์ และมันก็ยังทำการกำจัดเชื้อโรคอื่นๆได้ดีอีกด้วย

การผลิตโอโซน

เราสามารถสร้างโอโซนได้ โดยการใส่ oxygen ผ่านแสง UV หรือว่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งโอโซนที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อนั้น จะต้องถูกสร้าง และใส่ลงในน้ำในรูปของฟองอากาศ

ประโยชน์ของการฆ่าเชื้อด้วย OZONE

การฆ่าเชื้อด้วย OZONE นั้นไม่มีสารตกค้างในน้ำ ทำให้ผู้ที่บริโภคน้ำนั้น ไม่เกิดอันตราย อีกทั้งรสชาติของน้ำนั้น จะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำ

ลูกค้าของเรา

สินค้าทั้งหมดของเรา

ทำความรู้จักกับเรา