ระบบกำจัดสนิมเหล็ก

ปัญหาของสนิมเหล็กในน้ำ

น้ำใช้โดยทั่วไปต้องมี เหล็ก และ แมงกานีส ไม่เกิน 0.1-0.3 มก/ลิตร ถ้าหากว่าในน้ำนั้นมีสนิมเหล็กมากเกินกำหนด จะทำให้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำอุดตัน หรือมีลักษณะน้ำไม่น่าดู ไม่น่าใช้ น้ำขุ่น มีสี และมีกลิ่น มีปัญหาในการซักผ้า สุขภัณฑ์ สกปรก เกิดคราสนิมเหล็ก นอกจากนี้ยังก่อปัญหาน้ำใช้ในอุสาหกรรม ต่างๆ เช่นโรงงานกระดาษ โรงงานอุสาหกรรมนม และโรงงานสิ่งทอ เป็นต้น

ลักษณะของน้ำที่มีสนิมเหล็ก

ในตอนเริ่มต้นนั้น น้ำจะมีลักษณะใส แต่เมื่อทิ้งให้น้ำสัมผัสกับอากาศซักพัก จะทำให้ธาตุเหล็กในน้ำ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และน้ำค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นเป็นสีแดงสนิม

การกำจัดสนิมเหล็กในน้ำ

เหล็กและแมงกานีส ที่อยู่ใน น้ำผิวดิน มักอยู่ในรูปของออกซิไดซ์แล้ว เป็นตะกอนสนิม เรียกว่าเหล็กไฮดรอกไซด์ การกำจัด ด้วยการตกตะกอนและการกรองออก สำหรับน้ำใต้ดิน มักขาดออกซิเจน เหล็กและแมงกานีส จะอยู่ในรูปของสารละลายน้ำ การกำจัดต้องทำให้อยู่ในรูปของตะกอนสนิมเสียก่อน แล้วจึงกำจัดด้วยการกรอง การออกแบบระบบกำจัดเหล็กและแมงกานีส ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำที่มีสารละลายเหล็กและแมงกานีส จำเป็นต้องทราบถึง ปริมาณเหล็กทั้งหมด ปริมาณเหล็กละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณเหล็กเฟร์รัส มีมากหรือน้อยตามสภาพน้ำดิบ และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้งาน ให้ได้ผลดีที่สุด ประหยัดที่สุด ทั้งการลงทุนและต้นทุนการผลิตต่ำ

รูป 1 ระบบกำจัดสารละลายสนิมเหล็ก

ทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศ เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ทำให้สารละลายสนิมภายในน้ำ เปลี่ยนรูปเป็นตะกอนสนิมในน้ำ

รูป 2 ระบบกำจัดสนิมเหล็ก

หลักจากที่สนิมอยู่ในรูปตะกอนสนิมแล้ว จำเป็นต้องทำการกรองตะกอนสนิมออก
เพื่อทำให้น้ำกลับมาใสเหมือนเดิม โดยการใช้เครื่องกรองทราย

ลูกค้าของเรา

สินค้าทั้งหมดของเรา

ทำความรู้จักกับเรา