ระบบตกตะกอน

ระบบตกตะกอน

ประปาผิวดิน หรือ ระบบตกตะกอน (Clarifier) คำว่าประปาผิวดิน หมายถึง การนำน้ำผิวดินจาก ห้วย หนอง คลอง บึงและแม่น้ำ ลำคลอง มาผ่าน ระบบ ตกตะกอน โดยสารเคมี ได้แก่ สารส้ม (Alum) หรือ PAC (Poly Aluminium Chloride ) จะเป็นสารเร่งให้เกิดการตกตะกอน พร้อมทั้งเติมสารเคมี Polymer เพื่อช่วยให้ตะกอนรวมตัวให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และฆ่าเชื้อโรค ด้วยคลอรีน ผ่านถังกรองทรายอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter) น้ำที่ได้เป็นน้ำที่จืดสนิท ใสสะอาด ปลอดเชื้อ ทำงานอัตโนมัติทั้งระบบ สะดวกในการใช้งาน หมดปัญหาเรื่องน้ำที่มีแร่ธาตุ มีความกระด้าง และมีสารละลายเหล็กสูง ชุมชน,เทศบาล,รีสอด,ธุรกิจโรงแรม,โรงงานอุตสาหกรรม น้ำจะเป็นมาตรฐานเดียวกับการประปา นครหลวง

เทคโนโลยีระบบตกตะกอน สามารถแบ่งได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Solid Contact และระบบ Pulsator ซึ่งระบบตกตะกอนแบบ Pulsator เป็นระบบที่ประหยัดกว่า ทั้งในด้านการลงทุน และพื้นที่ติดตั้ง มากกว่าระบบตกตะกอนแบบ Solid Contact ถ้าเป็นถังตกตะกอนที่มีขนาดเดียวกัน ระบบตกตะกอนแบบ Pulsator สามารถผลิตน้ำได้มากกว่าถึง 2 เท่า เราออกแบบตามหลักวิชาการ และประสบการ โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำดิบ ใช้งานง่าย ผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานคงทน ใช้งานยาวนาน โดยช่างผู้ชำนาญจากโรงงานของเราเอง ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ มีทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

ตัวอย่างระบบตกตะกอน แบบต่างๆ

ระบบตกตะกอน Solid Contact

ระบบตกตะกอน Solid Contact

บริษัท เล-ซี่-บอย(ประเทศไทย) จำกัด

ระบบประปาผิวดิน (ระบบตกตะกอน+ Automatic Gravity Sand Filter)
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง

อบต.บ้านโพธิ์

ระบบประปาผิวดิน
(ระบบตกตะกอน + Automatic Gravity Sand Filter)
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง

โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตเคมีคัล จำกัด

ระบบประปาผิวดิน (ระบบตกตะกอน+Automatic Gravity Sand Filter) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

ระบบตกตะกอน Pulsator

ระบบตกตะกอน Pulsator

โครงการ ธาราฮิล เขาใหญ่

ระบบประปาผิวดิน: แบบพัลล์เซเตอร์ (PULSATOR)
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

EA Solar นครสวรรค์

ระบบประปาผิวดิน: แบบพัลล์เซเตอร์ (PULSATOR)
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

เครื่องกรองความขุ่น

ในระบบตกตะกอน จำเป็นต้องมีเครื่องกรองความขุ่น เพื่อกรองน้ำที่ผ่านระบบตกตะกอนซึ่งมีตะกอนที่มีน้ำหนักเบาหลุดมา และเป็นการรับประกันคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบตกตะกอน ซึ่งมีค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU ซึ่งในเครื่องกรองความขุ่นจะใช้สารกรอง 2 ชนิดได้แก่ สารกรองทราย และสารกรอง Antracite ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองหยาบ

โครงการ ธาราฮิล เขาใหญ่

ระบบประปาผิวดิน: แบบพัลล์เซเตอร์ (PULSATOR)
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตเคมีคัล จำกัด

ระบบประปาผิวดิน (ระบบตกตะกอน+Automatic Gravity Sand Filter)
ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

ลูกค้าของเรา

สินค้าทั้งหมดของเรา

ทำความรู้จักกับเรา