การฆ่าเซี้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน

การฆ่าเซี้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน

คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อีโคไล (E.coli) เเละเชื้อไวรัส นอกจากนี้ที่สําคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไปได้อีก โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในภายหลัง ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อดีของคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค เพราะราคาไม่แพง ใช้ง่าย และการดูแลเก็บรักษาง่ายคลอรีนที่เหมาะสมสําหรับใช้ในครัวเรือน ได้แก่คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนน้ํา ควรเลือกชนิดที่มีปริมาณพอเหมาะ ในการใช้แต่ละครั้ง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได้และจะใช้ไม่ได้ผล

บริษัท ทรีทเคมิคอล จำกัด ทำการจัดจำหน่ายคลอรีนคุณภาพสูง อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลิรีนอีกด้วย

คลอรีนผง 65% ขนาด 50 kg

คลอรีนน้ำ 10% 20 kg

ลูกค้าของเรา

สินค้าทั้งหมดของเรา

ทำความรู้จักกับเรา