ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ เครื่องผลิตน้ำอ่อนอัตโนมัติ(Automatic Duplex Softener)

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ EDI (Electro De-ionization)

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องทดลอง (RO.Membrane + Mixed Bed System)

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ โครงการน้ำดื่มโรงเรียน

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ น้ำดื่มชุมชนสำหรับโครงการ ชุมชนพอเพียง

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ เครื่องกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ ระบบ Reverse Osmosis สำหรับใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ดาวน์โหลด

สเปค ตู้น้ำหยอดเหรียญระบบรีเวอส์ออสโมซีส

ดาวน์โหลด

สเปค เครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ

ดาวน์โหลด

สเปค ระบบกำจัดสนิมเหล็ก (Airater)

ดาวน์โหลด