ระบบควบคุมการทำงานระยะไกล และการจัดเก็บข้อมูล

ด้วยความร่วมมือจาก wago

ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบจัดเก็บข้อมูล

สำหรับระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP นั้น ระบบจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำและสถานะการทำงานของระบบ ทำให้ระบบต้องมีการเก็บค่าคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งค่าเหล่านี้ใช้ในการบ่งบอกคุณภาพ Raw material และ คุณภาพของสินค้าที่ถูกผลิตออกจากโรงงาน ดังนั้นจึงมีการเก็บ Data logging จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทั่วไป ในการเก็บข้อมูลนั้น จำต้องเก็บในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาเข้าช่วย

เนื่องจากบริษัททรีท มองเห็นความสำคัญ และภาระที่ทางโรงงานต้องแบกรับ ดังนั้นบริษัท ทรีทเคมิคอล จึงได้ร่วมมือกับทาง wago ทำให้เราผนวกรวมระบบของเราโดยใช้ PLC ที่สามารถรองรับระบบสั่งการระยะไกล,ระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่าน E-mail ระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และสามารถทำการตรวจสอบระบบได้จากคอมพิวเตอร์และมือถือ เพื่อที่จะพัฒนาระบบควบคุมภายในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในโรงงานยา โดยค่าที่สามารถเก็บได้คือ parameter ทุกตัวที่ส่งสัญญาณในรุปแบบ 4-20A ได้แก่

  • Conductivity meter บ่งบอกคุณภายน้ำ
  • Temp control บอกอุณหภูมิของน้ำในระบบ
  • Flow meter บอกความเร็วในการไหลของน้ำในระบบ
  • TOC ใช้ในการตรวจหาเชื่อโรคในระบบ

โดยจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถเพิ่มลดได้ตามปริมาณตัววัด และสามารถตรวจกลับได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

ซึ่งทางเราสามารถผลิตพร้อมกับระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบเก่าในโรงงานของลูกค้าให้ได้ตามข้อกำหนดต่างๆเช่นกัน

ลูกค้าของเรา

สินค้าทั้งหมดของเรา

ทำความรู้จักกับเรา