วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ โดยนำเสนอ เทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมทั้ง วิจัย และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าของเรา พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปิดประตูสู่อาเซียน

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเรา คือการพัฒนาและส่งมอบระบบน้ำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

การเดินทางของเรา

ปี 2527

  • เริ่มดำเนินธุรกิจ ด้านปรับสภาพน้ำโดยทีมงานผู้ชำนาญการและทีมงานช่างฝีมือ

ปี 2534

  • จดทะเบียนบริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด

ปี 2535

  • เริ่มประกอบระบบ Reverse Osmosis ขึ้นใช้ภายในประเทศ หลังจากที่ บริษัท DOW Chemical ได้ส่งวิศวกรมา Training ที่โรงงานของเรา ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการนำเข้าเครื่องกรอง RO ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ

ปี2544

  • เริ่มประกอบ EDI หลังจากทีมวิศวกรได้รับการ Training จาก บริษัท Electro Pure , USA ภายหลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง (Ultra Pure Water) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้ในอุตสากหรรมยา และ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค ฯลฯ

ปี2558

  • บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานและควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก TUV NORD เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานระดับโลก และขยายการให้บริการของ บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด สู่ระดับสากล

ออกแบบ

ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งนำเสนอระบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิต

คุณภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของเรา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

ติดตั้ง

การติดตั้งของเรา ทำภายใต้มาตรฐานและการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อเข้ากับพื้นที่และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

บริการ

งานบริการคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด โดยแก้ไขและแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบสูงสุด

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
คือเป้าหมายสูงสุดของเรา

ทีมงานของเรา

ประกอบไปด้วยพนักงานที่มากด้วยความสามารถ และประสบการณ์ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราส่งทุกชิ้นนั้น จะได้มาตรฐานสากล และบรรลุความพึงพอใจของท่าน